Calaix de sastressa


Descriu és una revista digital de publicació i lectura lliure, de relats breus, poesia i assaig, que es construeix amb les aportacions que fan els autors i autores dia a dia. És un punt de trobada on convergeixen lectura, escriptura, opinió, passió, ideologia, política, sentiments, imaginació, comunicació...

Dins de Descriu tinc un espai propi que es titula "Calaix de sastressa", que vaig ampliant periòdicament i que té una unió temàtica, ja que la majoria dels relats que en formen part tracten sobre l'univers de les dones.