Altres projectes

En aquest apartat hi ha aplegats altres projectes, d'índole molt diversa, en els quals he treballat o estic treballant. Perquè la qüestió és anar fent puntades, i, per tant, anar teixint paraules, en tots els àmbits que sigui possible.