Boscos de Lectures

Una vintena de joves de 1r i 2n d'ESO han participat durant el curs 2021-2022 als Boscos de Lectures, una nova activitat que té per objectiu afavorir l'èxit educatiu a partir de la consolidació de l'hàbit lector. La via per aconseguir-ho és lligar lectura, plaer, exploració i comunitat, lluny de la pressió de les avaluacions acadèmiques, amb la idea de fons que la dificultat d'accés a la lectura se supera quan entre el lector i el text es produeixen connexions personals rellevants i perdurables.

Entre els participants s'han constituït dos grups de joves que des de l'octubre i fins al juny s'han trobat setmanalment per explorar les múltiples cares de la literatura i la creació. Una de les particularitats del projecte és la barreja de joves aficionats a llegir amb d'altres que no ho són gens, amb l'objectiu de crear una comunitat lectora on tothom té alguna a cosa a dir. 

Aquesta iniciativa de promoció de la lectura, que no té antecedents a Catalunya, el porta a terme Àgata Losantos, especialista en promoció lectora, responent a l'encàrrec de l'àrea de Cultura i Educació l'Ajuntament d'Olot. 

Sessió amb el primer grup (24 de gener del 2022).

Sessió amb el segon grup (2 de febrer del 2022).